U sledećoj tabeli možete videti poređenje mogućnosti progeCAD-a Professional sa mogućnostima programa AutoCAD® i AutoCAD® LT.

  progeCAD   
 Profesional 
autoCAD
FullLT
Osnovni format crteža - DWG V V V
Podrška za DWG format od verzije 2.5 do 2022 V X X
Klasičan i Ribbon korisnički interfejs V X X
Izvoz modela u 3D PDF V X X
CUI podrška za menije V V V
Uvoz Revit modela V X X
IFC (BIM) uvoz V X X
Izvoz modela u Google Earth V V V
AEC, Civil, GeoMaps i Mechanical Objects Visualization V V V
ESRI-SHAPE (.shp) uvoz podataka i grafike V X X
Geolociranje sa interaktivnim mapama sa Microsoft Bing-a V V V
STEP/IGES uvoz i izvoz V V X
SolidWorks uvoz V X X
Palete alatki V V V
Paleta osobina V V V
Superšrafiranje V V X
Quick Properties paleta V V V
Konstruktivne linije V X X
AddSelected komanda V V V
Oporavljanje crteža V V V
Korekcija perspektive slika V X X
Uređivanje teksta na licu mesta V V V
Slope alat (topografija) V X X
Autosez alat (Automatsko kreiranje površinskih profila) V X X
Podrška za korisnički prostor V V V
Podrazumevani sloj za šrafure i kote V V V
izbleđivanje za Xref, zaključane slojeve i Refedit V V V
Dinamički unos V V V
Izvoz u DWF V V V
Integrisani servisi u oblaku V V V
Kreiranje i uređivanje tabela V V V
Stilovi tabela V V V
Formule u tabelama V V V
Numerisani markeri (BubblesBaloons) V X X
Asocijativna polja V V V
Podrška za korisničke profile V V V
podrška za PC3 V V V
Annotative objekti V V V
QRCODE V V V
AreaText (ispis površine zatvorenog objekta) V X X
Publish (Batch Plot) V V V
AutoPublish V V X
SheetSets V V V
Multiple Paper Spaces (layouts) V V V
AutoCAD 3D surface komande V V X
Prikaz ACIS-a V V V
Potpuno modeliranje i uređivanje ACIS-a V V X
3D Print V V X
Flatshot komanda V V X
Loft i Helix komande V V X
XRef Manager V V V
Xref obaveštavanje V V V
Podrška za MTEXT preko eksternog editora V V V
Uređivanje šrafura (Hatch editing) V V V
Otvaranje/uvoz Microstation datoteka (.dgn, .dgnlib, .rdl, .cel) V V V
Raster Image Display (upravljanje slikama) V V V
Poligonalno isecanje/prikaz slika V V V
Renderovanje scena V V X
Meni za rad sa slikama V V V
Podrška za CTB/STB stilove tabela V V V
Uvoz oblaka tačaka V V X
AutoCAD®komandna linija V V V
AutoCAD® meniji i skripte V V V
GUI za upravljanje lejerima, blokovima i tipovima linija V V V
TIN površi iz tačaka V X X
Apparent & Extended intersection snap V V V
Polar Tracking V V V
Ciklično menjanje selektovanog objekta V V V
Dodatni alati (Express Tools) V V X
Block Editor (BEDIT) V V V
Refedit (Izmena bloka "na licu mesta" - bez razbijanja bloka) V V V
2D/3D Detalji drveta i čelični standardni profili (imperijalni/metrički) V X X
Menadžer lejera - kreiranje grupa/kombinacija lejera V V V
ETrack V V V
Digitalno potpisivanje DWG-a V V V
Grafički interfejs za uređivanje traka alatki V V V
Podrška za ActiveX, sa uređivanjem "in situ" V V X
Solutions Development System (IRX - sličan ARX-u - SDS/ADS C++) V V X
AutoLISP (sa DCL-om) V V X
Script Recorder V V X
COM podrška V V X
.NET podrška V V X
Podrška za Visual Basic for Applications (VBA) V V X
Učitavanje eksternih VBA datoteka (multiple .vbi) V V V
PDF to DWG (konverzija PDF dokumenata u DWG crteže) V V V
Konverzija DWF/DWFx u DWG,DXF,DAE,3DS,DGN V V V
JPG štampač V V V
PDF i PDF/A štampač V V X
Izvoz u STL i Collada (DAE) V V V
Podrška za PDF, DWF, DGN podloge V V X
BetterWMF integracija V X X
Modul za Raster to Vector konverziju V X X
iCADLib blok menadžer V X X
Biblioteke blokova (Construction, Architectural, ANSI-ISO and DIN-ISO Mechanics, ANSI and IEC Electrical, Electronic, Steel Profiles, Furniture, Kitchen) - preko 22000 blokova V X X
Parametarska 2D biblioteka V X X
Integracija Traceparts, Cadenas i BIM&CO portala V X X
Podrška za True Type fontove V V V
Tekst ispisan po luku V V X
Quick Dimension V V V
eTransmit V V V
Komanda Send To Skype V X X
Početni ekran V V V
Podrška za polja u crtežu (Drawing Fields) V V V
Komanda „Find & Replace" V V V
Podrška za ECW, Jpeg 2000 i SID V X X
Podrška za True Color i Industrial Standard Color Books V V V
Komanda Wipeout V V V
jedan modul 78.000RSD+PDV
CADprofi
dodaci
dodaci za vaš CAD
  • Architectural modul
  • Mechanical modul
  • Electrical modul
  • HVAC & Piping modul
samo 34.000 RSD+PDV
progeCAD 2021
Professional
Prava AutoCAD alternativa
  • Trajna licenca
  • Identično radno okruženje
  • Potpuna DWG kompatibilnost
  • 22000 besplatnih blokova
  • PDF u DWG konverzija
  • 32bitna i 64bitna kompatibilnost
samo 25.000 RSD+PDV
Nadogradnja na progeCAD Professional
Pređite sa bilo kog CAD-a na progeCAD
Ukoliko posedujete legalnu verziju bilo kojeg CAD-a, po povoljnim uslovima možete preći na progeCAD i dobiti moderan DWG alat.