cadprofi architecturalParametarski CAD modul koji olakšava arhitektonsko projektovanje

Ovaj modul se može koristiti pri izradi osnova, preseka i fasada. Praktične funkcije olakšavaju izradu višeslojnih zidova, kotiranje i izradu opisa. U okviru ovog modula postoji obimna baza prozora, vrata, nameštaja… Kao jedinstvenu opciju, CADprofi Architectural omogućava i izradu planova evakuacije.

Korisnički interfejs baziran na UTF-8 standardu podržava 22 jezika: engleski, bugarski, kineski, hrvatski, češki, danski, holandski, francuski, nemački, grčki, mađarski, italijanski, poljski, portugalski, rumunski, ruski, srpski, slovenački, španski, švedski I turski.

https://www.youtube.com/watch?v=zrj1UapjcZI

Jednostavnost korišćenja

CADprofi je profesionalan parametarski modul koji znatno ubrzava svaki proces projektovanja. Uobičajen i korisnički orijentisan interfejs omogućava da korisnik bez vremenski zahtevnog prilagođavanja novom programu počne są radom u njemu. CADprofi je veoma popularan među inženjerima i arhitektama. Takođe, manje iskusni korisnici koji samo povremeno rade są CAD programima veoma cene pristupačnost i funkcionalnost programa.

Mogućnosti Architectural modula


 • Višeslojni zidovi, mogućnost definisanja bilo kojeg tipa konstrukcije zida.
 • Parametarska stolarija (u osnovama, presecima i izgledima)
 • Baza blokova nameštaja, sanitarija…
 • Arhitektonski simboli: opisi, visine, otvori i načini otvaranja…
 • Kotiranje u bilo kojoj razmeri.
 • Izrada planova evakuacije.
 • Biblioteka simbola.
 • Brzo i lako crtanje uz korišćenje simbola i objekata.
 • Automatsko numerisanje.
 • Menadžer za blokove, okvire, simbole…
 • Generisanje predmera i predračuna i mogućnost izvoza u neke od najrasprostranjenijih formata (pdf, rtf, doc, xls, xml, csv…)
 • Automatsko generisanje legendi.
 • Biblioteka opreme najpoznatijih svetskih proizvođača.
 • Ažuriranje preko interneta

CADprofi alati su dostupni za sledeće CAD programe:

 • AutoCAD 2000 ili noviji(32/64bit)
 • AutoCAD LT 2000 ili noviji (32/64bit) *
 • AutoCAD Architecture 2000 ili noviji
 • AutoCAD MEP 2008 ili noviji
 • AutoCAD Mechanical 2000 ili noviji
 • ProgeCAD 2008 li noviji
 • ZWCAD 2008i ili noviji
 • 4M CAD
 • BricsCAD 4 ili noviji
 • CADopia 8 ili noviji
 • StarICAD 2008
 • GstarCAD 2009 ili noviji
 • Intersoft IntelliCAD
 • BitCAD V6 ili noviji
 • Arcadia 2009 SE ili noviji

*dostupno je uz korišćenje programa LTX firme Manusoft

jedan modul 78.000RSD+PDV
CADprofi
dodaci
dodaci za vaš CAD
 • Architectural modul
 • Mechanical modul
 • Electrical modul
 • HVAC & Piping modul
samo 34.000 RSD+PDV
progeCAD 2021
Professional
Prava AutoCAD alternativa
 • Trajna licenca
 • Identično radno okruženje
 • Potpuna DWG kompatibilnost
 • 22000 besplatnih blokova
 • PDF u DWG konverzija
 • 32bitna i 64bitna kompatibilnost
samo 25.000 RSD+PDV
Nadogradnja na progeCAD Professional
Pređite sa bilo kog CAD-a na progeCAD
Ukoliko posedujete legalnu verziju bilo kojeg CAD-a, po povoljnim uslovima možete preći na progeCAD i dobiti moderan DWG alat.