Veljka Dugorševića 165 lokal 7, 22400 Ruma, Srbija

+381 (0)22 210 13 22 prodaja@progesoft.rs       

Školska verzija

progeCAD Srl je omogućio fakultetima i školama da potpuno besplatno koriste program progeCAD 2017 Professional ENG i progeCAD 2010 Professional SRB u obrazovne svrhe. Školska licenca se izdaje na zahtev obrazovnih ustanova i potpuno je funkcionalna jednu godinu. Nakon isteka licence, potrebno je ponovo podneti zahtev za izdavanje nove licence.

Školsku verziju potpuno legalno mogu da koriste profesori i učenici, kako na školskim tako i na kućnim računarima, dokle god je koriste u obrazovnom procesu. Svaka zloupotreba licence je kažnjiva.

Postupak dobijanja školske progeCAD licence

Da bi ustanova dobila besplatnu progeCAD licencu potrebno je da:

  1. Preuzmete probnu verziju programa iz naše Download sekcije. Probna verzija programa je u potpunosti funkcionalna 30 dana.
  2. Ukoliko ste odlučili da koristite progeCAD Professional, potrebno je da odgovorno lice ustanove preuzme Zahtev za dobijanje školske licence, unese sve tražene podatke u formular, odštampa formular na memorandumu ustanove, pečatira i potpiše. Tako potpisan formular je neophodno skenirati i poslati na naš e-mail: podrskaattprogesoft.rs.
  3. Nakon prijema vašeg zahteva, vrši se provera ustanove da li ona zadovoljava uslove za dobijanje školske licence. Nakon provere, ukoliko sve bude u redu, na adresu elektronske pošte koja je dostavljena u zahtevu će stići serijski broj za aktivaciju programa ili će, u suprotnom, stići obrazloženje zašto je zahtev odbijen.

Zahtev za izdavanje besplatne progeCAD licence

Kako se školska licenca izdaje na jednu godinu, pre isteka licence je neophodno ponovo poslati zahtev za izdavanje školske licence, u kojem će biti unesen serijski broj licence koje ustanova već poseduje, uz navođenje verzije programa koji se koristi.

Ukoliko budete imali problema sa popunjavanjem i slanjem zahteva, molimo vas da nas kontaktirate preko e-mail-a ili da nas nazovete telefonom na broj: +381 (0)22 478 514.

Uslovi korišćenja

Upozorenje

Microsoft je 14. marta 2017. izdao ispravku za Windows 10 - Windows 10 Update KB 4013429 koja je izazvala niz problema u radu progeCAD-a. Najviše su pogođeni korisnici koji koriste integrisane Intel video kartice i kod njh dolazi do usporavanja i čestog padanja programa. Ubrzo nakon toga je Microsoft izdao ispravku Windows 10 Update KB 4015438 koja ispravlja ove probleme.

Molimo Vas da instalirate ispravku Windows 10 Update KB 4015438!