Veljka Dugorševića 89, 22400 Ruma, Srbija

+381 (0)22 210 13 22 prodaja@progesoft.rs

CADprofi HVAC & Piping

Parametarski CAD modul koji olakšava projektovanje KGH, vodovodnih i kanalizacionih instalacija.

hvac1

Modul HVAC & Piping poseduje bazu objekata koji omogućavaju projektovanje bilo kog tipa instalacija: KGH (klimatizacija, grejanje ili hlađenje), cevovoda, kanala, kao i vodovodnih, gasnih, medicinskih, protivpožarnih instalacija i svih vrsta tehničkih instalacija pri projektovanju stambenih i poslovnih objekata. Mogućnosti poput izrade osnova i dijagrama, izometrijskih pogleda, preseka omogućavaju da se pri izradi komplikovanih projekata koristi jedan programski paket.

Korisnički interfejs baziran na UTF-8 standardu podržava 22 jezika: engleski, bugarski, kineski, hrvatski, češki, danski, holandski, dinski, francuski, nemački, grčki, mađarski, italijanski, poljski, portugalski, rumunski, ruski, srpski, slovenački, španski, švedski i turski.

Jednostavnost korišćenja

CADprofi je profesionalan parametarski modul koji znatno ubrzava svaki proces projektovanja. Uobičajen i korisnički orjentisan interfejs omogućava da korisnik bez vremenski zahtevnog prilagođavanja novom programu počne są radom u njemu. CADprofi je veoma popularan među inženjerima i arhitektama. Takođe, manje iskusni korisnici koji samo povremeno rade są CAD programima veoma cene prostupačnost i funkcionalnost programa.

Mogućnosti HVAC & Piping modula

HVAC
 • Projektovanje svih tipova KGH instalacija, cevovoda, kanala, vodovodnih, gasnih, medicinskih, protivpožarnih instalacija…
 • Ubrzavanje izrade osnova, preseka, dijagrama i izometrijskih pogleda.
 • Automatsko iscrtavanje cevi i ventilacionih kanala.
 • Automatsko spajanje kanala i cevi sa bilo kojim drugim delom.
 • Proračuni dužina i površina ventilacionih kanala.
 • Brzo i lako crtanje uz korišćenje simbola i objekata.
 • Automatsko numerisanje.
 • Menadžer za blokove, okvire, simbole…
 • Generisnanje predmera i predračuna i mogućnost izvoza u neke od najrasprostranjenijih formata (pdf, rtf, doc, xls, xml, csv…)
 • Automatsko generisnanje legendi.
 • Biblioteka opreme najpoznatijih svetskih proizvođača.
 • Ažuriranje preko interneta.

CADprofi Electrical je dostupan za sledeće CAD programe:

 • AutoCAD 2000 ili noviji(32/64bit)
 • AutoCAD LT 2000 ili noviji (32/64bit) *
 • AutoCAD Architecture 2000 ili noviji
 • AutoCAD MEP 2008 ili noviji
 • AutoCAD Mechanical 2000 ili noviji
 • ProgeCAD 2008 li noviji
 • ZWCAD 2008i ili noviji
 • 4M CAD
 • BricsCAD
 • CADopia 8 ili noviji
 • StarICAD 2008
 • GstarCAD 2009 ili noviji
 • Intersoft IntelliCAD
 • BitCAD V6 ili noviji
 • Arcadia 2009 SE ili noviji.

*dostupno je uz korišćenje programa LTX firme Manusoft

Godišnji odmor

Od 10. jula do 21. jula smo na godišnjem odmoru.

Vaše narudžbine će biti obrađene posle 21. jula.

Hvala na razumevanju,
Vaš LIMIS doo