Veljka Dugorševića 165 lokal 7, 22400 Ruma, Srbija

+381 (0)22 210 13 22 prodaja@progesoft.rs       

CADprofi HVAC & Piping

Parametarski CAD modul koji olakšava projektovanje KGH, vodovodnih i kanalizacionih instalacija.

hvac1

Modul HVAC & Piping poseduje bazu objekata koji omogućavaju projektovanje bilo kog tipa instalacija: KGH (klimatizacija, grejanje ili hlađenje), cevovoda, kanala, kao i vodovodnih, gasnih, medicinskih, protivpožarnih instalacija i svih vrsta tehničkih instalacija pri projektovanju stambenih i poslovnih objekata. Mogućnosti poput izrade osnova i dijagrama, izometrijskih pogleda, preseka omogućavaju da se pri izradi komplikovanih projekata koristi jedan programski paket.

Korisnički interfejs baziran na UTF-8 standardu podržava 22 jezika: engleski, bugarski, kineski, hrvatski, češki, danski, holandski, dinski, francuski, nemački, grčki, mađarski, italijanski, poljski, portugalski, rumunski, ruski, srpski, slovenački, španski, švedski i turski.

Jednostavnost korišćenja

CADprofi je profesionalan parametarski modul koji znatno ubrzava svaki proces projektovanja. Uobičajen i korisnički orjentisan interfejs omogućava da korisnik bez vremenski zahtevnog prilagođavanja novom programu počne są radom u njemu. CADprofi je veoma popularan među inženjerima i arhitektama. Takođe, manje iskusni korisnici koji samo povremeno rade są CAD programima veoma cene prostupačnost i funkcionalnost programa.

Mogućnosti HVAC & Piping modula

HVAC
 • Projektovanje svih tipova KGH instalacija, cevovoda, kanala, vodovodnih, gasnih, medicinskih, protivpožarnih instalacija…
 • Ubrzavanje izrade osnova, preseka, dijagrama i izometrijskih pogleda.
 • Automatsko iscrtavanje cevi i ventilacionih kanala.
 • Automatsko spajanje kanala i cevi sa bilo kojim drugim delom.
 • Proračuni dužina i površina ventilacionih kanala.
 • Brzo i lako crtanje uz korišćenje simbola i objekata.
 • Automatsko numerisanje.
 • Menadžer za blokove, okvire, simbole…
 • Generisnanje predmera i predračuna i mogućnost izvoza u neke od najrasprostranjenijih formata (pdf, rtf, doc, xls, xml, csv…)
 • Automatsko generisnanje legendi.
 • Biblioteka opreme najpoznatijih svetskih proizvođača.
 • Ažuriranje preko interneta.

CADprofi Electrical je dostupan za sledeće CAD programe:

 • AutoCAD 2000 ili noviji(32/64bit)
 • AutoCAD LT 2000 ili noviji (32/64bit) *
 • AutoCAD Architecture 2000 ili noviji
 • AutoCAD MEP 2008 ili noviji
 • AutoCAD Mechanical 2000 ili noviji
 • ProgeCAD 2008 li noviji
 • ZWCAD 2008i ili noviji
 • 4M CAD
 • BricsCAD
 • CADopia 8 ili noviji
 • StarICAD 2008
 • GstarCAD 2009 ili noviji
 • Intersoft IntelliCAD
 • BitCAD V6 ili noviji
 • Arcadia 2009 SE ili noviji.

*dostupno je uz korišćenje programa LTX firme Manusoft

Uslovi korišćenja

Upozorenje

Microsoft je 14. marta 2017. izdao ispravku za Windows 10 - Windows 10 Update KB 4013429 koja je izazvala niz problema u radu progeCAD-a. Najviše su pogođeni korisnici koji koriste integrisane Intel video kartice i kod njh dolazi do usporavanja i čestog padanja programa. Ubrzo nakon toga je Microsoft izdao ispravku Windows 10 Update KB 4015438 koja ispravlja ove probleme.

Molimo Vas da instalirate ispravku Windows 10 Update KB 4015438!