Veljka Dugorševića 165 lokal 7, 22400 Ruma, Srbija

+381 (0)22 210 13 22 prodaja@progesoft.rs       

CADprofi Architecture

Parametarski CAD modul koji olakšava arhitektonsko projektovanje

architectural

Ovaj modul se može koristiti pri izradi osnova, preseka i fasada. Praktične funkcije olakšavaju izradu višeslojnih zidova, kotiranje i izradu opisa. U okviru ovog modula postoji obimna baza prozora, vrata, nameštaja… Kao jedinstvenu opciju, CADprofi Architectural omogućava i izradu planova evakuacije.

Korisnički interfejs baziran na UTF-8 standardu podržava 22 jezika: engleski, bugarski, kineski, hrvatski, češki, danski, holandski, francuski, nemački, grčki, mađarski, italijanski, poljski, portugalski, rumunski, ruski, srpski, slovenački, španski, švedski I turski.

Jednostavnost korišćenja

CADprofi je profesionalan parametarski modul koji znatno ubrzava svaki proces projektovanja. Uobičajen i korisnički orijentisan interfejs omogućava da korisnik bez vremenski zahtevnog prilagođavanja novom programu počne są radom u njemu. CADprofi je veoma popularan među inženjerima i arhitektama. Takođe, manje iskusni korisnici koji samo povremeno rade są CAD programima veoma cene pristupačnost i funkcionalnost programa.

Mogućnosti Architectural modula

architectural

 • Višeslojni zidovi, mogućnost definisanja bilo kojeg tipa konstrukcije zida.
 • Parametarska stolarija (u osnovama, presecima i izgledima)
 • Baza blokova nameštaja, sanitarija…
 • Arhitektonski simboli: opisi, visine, otvori i načini otvaranja…
 • Kotiranje u bilo kojoj razmeri.
 • Izrada planova evakuacije.
 • Biblioteka simbola.
 • Brzo i lako crtanje uz korišćenje simbola i objekata.
 • Automatsko numerisanje.
 • Menadžer za blokove, okvire, simbole…
 • Generisanje predmera i predračuna i mogućnost izvoza u neke od najrasprostranjenijih formata (pdf, rtf, doc, xls, xml, csv…)
 • Automatsko generisanje legendi.
 • Biblioteka opreme najpoznatijih svetskih proizvođača.
 • Ažuriranje preko interneta

CADprofi alati su dostupni za sledeće CAD programe:

 • AutoCAD 2000 ili noviji(32/64bit)
 • AutoCAD LT 2000 ili noviji (32/64bit) *
 • AutoCAD Architecture 2000 ili noviji
 • AutoCAD MEP 2008 ili noviji
 • AutoCAD Mechanical 2000 ili noviji
 • ProgeCAD 2008 li noviji
 • ZWCAD 2008i ili noviji
 • 4M CAD
 • BricsCAD 4 ili noviji
 • CADopia 8 ili noviji
 • StarICAD 2008
 • GstarCAD 2009 ili noviji
 • Intersoft IntelliCAD
 • BitCAD V6 ili noviji
 • Arcadia 2009 SE ili noviji

*dostupno je uz korišćenje programa LTX firme Manusoft

Uslovi korišćenja

Upozorenje

Microsoft je 14. marta 2017. izdao ispravku za Windows 10 - Windows 10 Update KB 4013429 koja je izazvala niz problema u radu progeCAD-a. Najviše su pogođeni korisnici koji koriste integrisane Intel video kartice i kod njh dolazi do usporavanja i čestog padanja programa. Ubrzo nakon toga je Microsoft izdao ispravku Windows 10 Update KB 4015438 koja ispravlja ove probleme.

Molimo Vas da instalirate ispravku Windows 10 Update KB 4015438!