Veljka Dugorševića 89, 22400 Ruma, Srbija

+381 (0)22 210 13 22 prodaja@progesoft.rs

CADprofi Architecture

Parametarski CAD modul koji olakšava arhitektonsko projektovanje

architectural

Ovaj modul se može koristiti pri izradi osnova, preseka i fasada. Praktične funkcije olakšavaju izradu višeslojnih zidova, kotiranje i izradu opisa. U okviru ovog modula postoji obimna baza prozora, vrata, nameštaja… Kao jedinstvenu opciju, CADprofi Architectural omogućava i izradu planova evakuacije.

Korisnički interfejs baziran na UTF-8 standardu podržava 22 jezika: engleski, bugarski, kineski, hrvatski, češki, danski, holandski, francuski, nemački, grčki, mađarski, italijanski, poljski, portugalski, rumunski, ruski, srpski, slovenački, španski, švedski I turski.

Jednostavnost korišćenja

CADprofi je profesionalan parametarski modul koji znatno ubrzava svaki proces projektovanja. Uobičajen i korisnički orijentisan interfejs omogućava da korisnik bez vremenski zahtevnog prilagođavanja novom programu počne są radom u njemu. CADprofi je veoma popularan među inženjerima i arhitektama. Takođe, manje iskusni korisnici koji samo povremeno rade są CAD programima veoma cene pristupačnost i funkcionalnost programa.

Mogućnosti Architectural modula

architectural

 • Višeslojni zidovi, mogućnost definisanja bilo kojeg tipa konstrukcije zida.
 • Parametarska stolarija (u osnovama, presecima i izgledima)
 • Baza blokova nameštaja, sanitarija…
 • Arhitektonski simboli: opisi, visine, otvori i načini otvaranja…
 • Kotiranje u bilo kojoj razmeri.
 • Izrada planova evakuacije.
 • Biblioteka simbola.
 • Brzo i lako crtanje uz korišćenje simbola i objekata.
 • Automatsko numerisanje.
 • Menadžer za blokove, okvire, simbole…
 • Generisanje predmera i predračuna i mogućnost izvoza u neke od najrasprostranjenijih formata (pdf, rtf, doc, xls, xml, csv…)
 • Automatsko generisanje legendi.
 • Biblioteka opreme najpoznatijih svetskih proizvođača.
 • Ažuriranje preko interneta

CADprofi alati su dostupni za sledeće CAD programe:

 • AutoCAD 2000 ili noviji(32/64bit)
 • AutoCAD LT 2000 ili noviji (32/64bit) *
 • AutoCAD Architecture 2000 ili noviji
 • AutoCAD MEP 2008 ili noviji
 • AutoCAD Mechanical 2000 ili noviji
 • ProgeCAD 2008 li noviji
 • ZWCAD 2008i ili noviji
 • 4M CAD
 • BricsCAD 4 ili noviji
 • CADopia 8 ili noviji
 • StarICAD 2008
 • GstarCAD 2009 ili noviji
 • Intersoft IntelliCAD
 • BitCAD V6 ili noviji
 • Arcadia 2009 SE ili noviji

*dostupno je uz korišćenje programa LTX firme Manusoft

Godišnji odmor

Od 10. jula do 21. jula smo na godišnjem odmoru.

Vaše narudžbine će biti obrađene posle 21. jula.

Hvala na razumevanju,
Vaš LIMIS doo